Hymna

Originální název je:

“Píseň proti trudomyslnosti”

Nás něco takového potkává zřídkakdy a o to raději zbavujeme tohoto nešvaru lidi v našem okolí.

Použití textu máme povoleno od zástupce samotných autorů.

Polární noc, má zvláštní moc, každého přepadne smutek.
Němec i Brit, křesťan i žid, každý by nejradši utek.
Ba i ti šikovní žabonci, se silami jsou na konci.
Jen jeden z národů neskoná, hrůzy severu slavně překoná;
Tam kde hy tam kde hy kde hynuli vlci,
tam kde hy tam kde hy kde hynuli vlci,
tam kde hy tam kde hy kde hynuli sobi;
Čech se přizpůsobil, Čech se přizpůsobil.